Trigeminusneuralgie

Trigeminusneuralgie, ook nog tic douloureux genoemd, is een aandoening van de vijfde hersenzenuw (de trigeminuszenuw) die periodes van intense scherpe messteekachtige, electrische pijn veroorzaakt in de gebieden van gezicht, die deze zenuw bezenuwt. (de ogen, de neus, de scalp, het voorhoofd, bovenkaak en onderkaak).
Een minder frekwente vorm wordt de atypische trigeminusneuralgie genoemd; dit kan een minder intense doch constante doffe pijn veroorzaken , soms met een scherpe electrische pijn.

Beide vormen van dit probleem veroorzaken in de meeste gevallen pijn aan één zijde van het aangezicht. Sommige patienten echter kunnen pijn ervaren aan beide zijden. Begin van de symptomen wordt meestal na de leeftijd van 50 jaar gezien en meer bij vrouwen en bij mannen. Zeldzame gevallen bij kinderen zijn beschreven. Eenvoudige zaken zoals poetsen van de tanden, maquilleren of licht temperatuursverschil, kan een aanval uitlokken, hetgeen in erge pijnen voor de patiënt resulteert. Trigeminusneuralgie is niet fataal , maar wordt algemeen beschouwd als de ergste pijn die in de medische praktijk bekend is. Initieel wordt trigeminusneuralgie behandeld met anti-epileptica zoals Tegretol, sommige anti-depressiva. Als medicatie onvoldoende zou zijn of het kan nare bijwerkingen creëren, dan zijn er neurochirurgische procedures die de druk op de zenuw kunnen wegnemen of de zenuwgevoeligheid kunnen verminderen.

Bestaat er een test die een trigeminusneuralgie kan bevestigen?

Neen, deze conditie wordt gediagnosticeerd aan de hand van de door U beschreven symptomen en door andere oorzaken van aangezichtspijn uit te sluiten die kunnen gedectecteerd worden. Een NMR scan wordt aangevraagd bij vermoeden van trigeminusneuralgie voor meerdere oorzaken: loop of lus van een hersenbloedvat dat tegen de aangezichtszenuw ligt kan hierbij soms gedecteerd worden. Ook kan hierbij een multipele sclerose of een tumor als oorzaak van de pijn gezien worden.

Kan trigeminusneuralgie spontaan verdwijnen?

Soms maar dit is weinig waarschijnlijk.Trigeminusneuralgiepijn komt heel vaak voor in cyclussen, het is vaak zo dat patiënten periodes hebben van frekwente aanvallen, die gevolgd worden door weken, maanden of soms zelfs jaren van weinig of geen pijn.
Het normale patroon is dat aanvallen erger worden over de jaren, met minder en kortere pijnvrije intervallen.

Is er een leeftijd waar hersenchirurgie als mogelijke behandeling niet in aanmerking komt?

Bij deze ingrepen is niet zozeer de leeftijd dan wel de fysieke- lichamelijke conditie waar U in verkeert, van belang.
Een gezonde, 68jarige, kan een beter kandidaat zijn dan een 58jarige met hart- of longproblemen. Het risico op complicaties en eventueel dood,vermeerden met de leeftijd evenwel. Vandaar dat ieder geval door ons team wordt bekeken en al dan niet operatie wordt aangeraden.

Heeft trigeminusneuralgie een familiale aanleg?

In zekere mate, ongeveer 5% van de patienten hebben een familiale geschiedenis van trigeminusneuralgie.
Dokter Peter Janetta (grondlegger van de microvasculaire decompressie volgens Janetta) schreef dit toe aan het feit dat we ook onze ouders’bloedvaten, naast andere fysieke karakteristieken erven. Familiale trigeminusneuralgie is meestal aan dezelfde zijde en start dan meestal aan dezelfde zijde, en start dan meestal op een jongere leeftijd in de daaropvolgende generaties.

Kan trigeminusneuralgie op bepaalde momenten van het jaar met bepaalde seizoenen verergeren?

Er wordt beweerd dat deze aanvallen erger zijn in de lente en in de herfst. We hebben dit echter niet wetenschappelijk kunnen staven.

Waarom is de trigeminusneuralgie niet constant en treedt deze pijn op in pieken?

Trigeminusneuralgie is een zeer dynamisch proces,wanneer dit bekeken wordt onder een electronenmicroscoop, zien we dat een trigeminuszenuw van patienten met trigeminusneuralgie abnormaliteiten vertonen, zowel in de axonen van de zenuw (dit is het deel van de zenuwvezel die de impulsen doorstuurt) en in de myeline (dit is de beschermende laag die rond de zenuwen ligt).
De axonen kunnen stervende zijn, ze kunnen dood zijn of ze kunnen opnieuw aan het groeien zijn.
De myeline kan enkele lacunes vertonen of kan volledig verdwenen zijn, op bepaalde plaatsen waar de beschermende laag van de myeline verdwenen is, kunnen twee naakte axonen elkaar aanraken. Er zijn dus twee processen aan de gang : eerst is er een bloedvat dat klopt op de zenuw, en een heel klein percentage van de gevallen kan de pijn veroorzaakt worden door een plaque van multiple sclerose.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan na een microvasculaire decompressie de pijn toch in lichte of meerdere mate terugkomen. Waarom?

Pijn treedt na een microvasculaire decompressie terug op om twee redenen : de eerste is dat de pijn veroorzaakt wordt door venen (aders) die lopen over de oppervlakte van de pons (dit is de regio van de hersenen van waar de trigeminuszenuw uittreedt). Deze venen hebben een grote neiging om terug te groeien, na te zijn verwijderd tijdens heelkunde, meestal binnen de 3 tot 6 maanden. Dit kan de symptomen doen terugkeren.Na de eerste twee jaar zal deze pijn echter verminderen en verdwijnen. Een later hervallen van de pijn is meestal te wijten aan een nieuw bloedvatcompressie die veroorzaakt wordt door verlengde arteriën.

Sommige mensen zeggen dat trigeminuspijn direct na bezoek aan de tandarts optrad. Kan dit een oorzaak zijn van trigeminusneuralgie?

Invasieve tandprocedures zijn niet de oorzaak van trigeminusneuralgie, maar ze kunnen vaak het ontstekingsmechanisme zijn dat de trigeminusneuralgie bij een patiënt zal ontketenen, patiënt die gepredisposeerd hiervoor.

Wat is de eigenlijke oorzaak van trigeminusneuralgie?

Trigeminushyperexibiliteit wordt veroorzaakt door een letsel aan de myeline-huls waardoor de zenuwvezels geraakt worden.Wanneer deze myeline-huls geraakt is, worden electrische impulsen geactiveerd of kortgesloten. Hetgeen resulteert in een verhoogd electrisch verkeer in de zenuwen.
De oorzaak van de myelineschade kan compressie zijn door een tumor, een aneurysmale vasculaire malformatie of andere bloedvaten. Nog andere oorzaken zijn multiple sclerose, toxines en mogelijks virale infecties.

Is trigeminusneuralgie moeilijker te behandelen als je langer wacht met heelkunde ?

Trigeminusneuralgie is een progressieve ziekte die bestaat uit frekwente pijnlijke periodes en betere periodes. Dit probleem wordt doorgaans ernstiger en pijnlijker en wordt en meer resistent aan geneesmiddelen-behandeling. De resultaten van de chirurgische behandeling zijn best in de vroege stadia van de ziekte. Maar zelfs de meest erge gevallen reageren doorgaans gunstig op de chirurgische behandeling.